Oppdrag Lederstillinger
Oppdragsgiver Capgemini
Oppdragsbeskrivelse: Salgsdirektør og daglig leder i Capgemini Trondheim og en del av selskapets ledergruppe og i utvidet nasjonal ledergruppe over en periode på 12 år. Konsulenten var sentral i styringen og utviklingen av Trondheimskontoret, der han de siste 2 - 3 årene også hadde ansvaret for rekruttering og utvikling av rådgivere, prosjektledere og systemutviklere.

Konsulenten har bidratt aktivt i utvikling av overordnede strategier og handlingsplaner og har hatt ansvaret for gjennomføring av disse. Han var en sterk bidragsyter til at kontoret i Trondheim i disse årene fikk en betydelig vekst i marginer og antall ansatte.
Tjenesteområder Virksomhetsstyring og Organisasjonsutvikling, Kvalitet og Risikostyring, Fasilitering av strategiprosesser, Prosess og Endringsledelse, IT-Anskaffelser, Prosjekt- og Programledelse
Avito´ konsulent Alf Ivar Kvernvik
Tidspunkt 2000-2012