Oppdrag Lederstillinger
Oppdragsgiver Helse Midt-Norge RHF
Oppdragsbeskrivelse: Konsulenten var ansatt i Helse Midt-Norge RHF i følgende lederstillinger på direktørnivå: Direktør Helse Midt-Norge IT, Direktør Prosjekter og Teknologi, Direktør Stab og prosjektstyring, Direktør med ansvar for strategi, Direktør Teknologi og eHelse. Konsulenten hadde omfattende ansvar for virksomhetsstyring (inklusive internkontroll og organisasjonsutvikling) og strategiutvikling, ansvarlig for å bygge opp Helse Midt-Norge sin IT-avdeling – HEMIT.
Tjenesteområder Virksomhetsstyring og Organisasjonsutvikling, Kvalitet og Risikostyring, Fasilitering av strategiprosesser, Prosess og Endringsledelse, IT-Anskaffelser, Teknologirådgivning og informasjonssikkerhet, Prosjekt- og Programledelse
Avito´ konsulent Bård Helge Hofstad