Oppdrag IKT Driftssjef – Management for Hire
Oppdragsgiver NTE AS
Oppdragsbeskrivelse: Oppdraget omfatter ledelse av selskapets IT driftsorganisasjon styring av virksomheten, samt gjennomføring av omstillingsarbeid for å modernisere driftsform, arbeidsprosesser og organisasjon.
Tjenesteområder Management for Hire, Virksomhetsstyring og Organisasjonsutvikling, Kvalitet og Risikostyring, Prosess og Endringsledelse, IT-Anskaffelser, Fasilitering av strategiprosesser, Teknologirådgivning og Informasjonssikkerhet, Prosjekt- og Programledelse.
Avito´ konsulent Øystein Vik